#thefractalouroboros

  1. Stoked about this fantastic new Bull Of Apis Bull Of Bronze! #thefractalouroboros #music #bekindtoanimals #listentoblackmetal