#halynamykhailiuk

  1. Zelenskyy appoints new representative in Ukraine's parliament

    By Ukrainska Pravda Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has appointed Halyna Mykhailiuk as his representative in the Verkhovna Rada (Ukrainian parliament). Source : Presidential Decree No. 823/2023 Quote : "To appoint Halyna Mykhailiuk as the Representative of the President of Ukr