Post - Xavier Grau-Bové (@xgraubove)

background image
XG

Xavier Grau-Bové

@xgraubove

Evolution & computational genomics. Postdoc at Centre de Regulació Genòmica. «El vers, l’encant / ballen les portes / on hi trobes les claus».

0 Posts

    You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.