Post - parrotfox (@parrotfox)

background image
P

parrotfox

@parrotfox

strona: https://parrotfox.org/

2 Posts

  1. Europa szykuje kolejny limit w płatności gotówką.

    Dopiero co nasz rząd chciał wprowadzić limit i już znowu prywatność obywateli jest zagrożona. Jeśli ten przepis przejdzie wszystkie kraje członkowskie będą musiały go wprowadzić. Niestety gotówka w Polsce nie jest chroniona konstytucją, która mogła, by ochronić nas przed kolejnym a
  2. Słowacja chroni gotówkę konstytucją

    strona: https//parrotfox.org/wiadomosci/prawo-do-placenia-gotowka-wpisana-w-konstytucji-slowacja Rada Narodowa uchwaliła poprawkę konstytucyjną, chroniącą możliwość użytkowania przez obywateli gotówki. Jest to reakcja na plany UE dotyczące wprowadzenia cyfrowego euro. Choć organa

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.