Post - Palmkvist (@palmkvist)

background image
P

Palmkvist

@palmkvist

Tech veteran

Been there done that for the last 40 years. If I could, I would do it all over again. Instead, I will try to discuss and explain how we can all prosper through a better use of technologies

3 Posts

  1. Bestyrelserne i finanssektoren skal igennem tvungen uddannelse. Deltagerne ønsker mere viden om digitalisering og it-sikkerhed. Det kan andre brancher lære af:

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.