Post - Orhun Emre Çelik (@orhunemre)

OE

Orhun Emre Çelik

@orhunemre

Actuary. Industrial Engineer.

Istanbul, Türkiye

3 Posts

  1. A good viewpoint to the Avatar series
  2. Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'da üretilen yeni bir şurupla ilgili uyarı yayımladı. (BBC Türkçe bu aydınlatıcı başlığı yeterince tekrar etmemişse diye)
  3. Hello brave new world...

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.