Post - Radu Oncescu (@oncescuradu)

RO

Radu Oncescu

@oncescuradu

Content Curator

Bucharest

🍽: Daily Media Briefing.

1 Posts

  1. Scurt comentariu: Rusu+Borțun și Loteria Română.

    Aș fi folosit MS Bing ( DALL-E-3 și ChatGPT-4) pentru că de asta Microsoft a băgat o gălăgie de bani în OpenAI și în facturi la apă. Ca surse de inspirație . Plecând de ideea că Rusu+Borțun are și un Sr. Copywriter, sigur o dădea mai bine ca mine la text prompts. generate new logos f

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.