Post - Max Andersson (@maxandersson)

background image
MA

Max Andersson

@maxandersson

Swedish left-wing eurosceptic. Reasonable.

Gothenburg

EU-parlamentariker 2014-9. Vänstergrön. Medlem i V. Skriver mest om IT-politik, klimat, lobbyism, och demokratisk EU-kritik. Entusiastisk SF-läsare.

2 Posts

  1. Forskare har analyserat ca 45000 pressmeddelanden från EU-kommissionen under 35 år och kommit fram till att de både är otydliga och sämre skrivna än nationella regeringars pressmeddelanden, och dessut
  2. Hello world!

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.