USA kan vara på väg mot en ny utrikespolitisk doktrin, där de skickar militärt bistånd i stället för soldater till utsatta länder.

Totalt skickade USA militärt bistånd för mer än 100 miljarder dollar t

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.