Post Logo
background image
kaz_odoru - かず@踊る大捜査線FANSITE

かず@踊る大捜査線FANSITE

@kaz_odoru

踊る大捜査線FANSITE 元主宰者

長崎県長崎市の高台

Nagasaki Japan. 日本語しか話せません。I post in japanese. ▼好きなもの #踊る大捜査線 #odoru #ももいろクローバーZ #momoclo #TDF #長崎ヴェルカ #VELCA #Vファーレン長崎 #VVAREN

28 Posts

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...