Strelkov - Putin is a puppet of his entourage and he doesn't decide anything anymore. ZSU will break through the defenses in the next 2-3 weeks.

Стрєлков - Путін маріонетка свого оточення і він не вирішує вже нічого. ЗСУ прорвуть оборону в найближчі 2-3 тижні.

Striełkow - Putin jest marionetką swojej świty i o niczym już nie decyduje. ZSU przełamie obronę w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Strelkov - Putin ist eine Marionett

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.