Post - Hillestad (@hillestad)

H

Hillestad

@hillestad

Liker greier

1 Posts

  1. Tog i Norge og sånn

    Sist jeg sjekket så var for eksempel ikke innstilte tog med i statistikken. Og de regnet snitt for alle avganger - mens forsinkelsene på pendleravgangene var langt verre. Så det er minst så ille - for

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.