Post - b0risua (@b0risua)

B

b0risua

@b0risua

contra spem spero

10 Posts

  1. https://youtu.be/Kwml_WPbnz8?si=_bA4WEZzJPIt8zIs&t=209 ми повернемо кордони крим і схід країни ми повернемо кордони слава україні
  2. сильно
  3. випадково склав визначення творчого безладу - це коли все під рукою, але нічого не можеш знайти.
  4. якась тавтологія "олене горский горняк". може там всетаки "олене рогский горняк"

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.