Các Ưu điểm khi tắt nguồn máy tính bằng các phím tắt.

Khi muốn tắt máy tính bằng chuột, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản như chọn vào Start và click chuột vào nút Shutdown. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp phải tình huống máy tính bị đơ hoặc chuột không hoạt động. Trong trường hợp này, bạn cần tìm cách tắt nguồn máy

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.