Giá Vệ sinh laptop Phong Vũ, FPT, GEARVN, thegioididong, dienthoaivui rẻ không?

Nhiều khi đang làm việc bạn cảm thấy máy tính, laptop mình nóng ran tỏa rất nhiều nhiệt.

Nếu hiện tượng này kéo dài thì sẽ ảnh hướng xấu tới linh kiện của máy tính, laptop, đặc biệt nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao.

Vậy làm sao để khắc phục lỗi máy tính, laptop bị nóng. Sau đây chú

You are viewing a robot-friendly page.Click hereto reload in standard format.